Fysik/Kemi

INDIVIDUEL LÆRING STILLER KRAV TIL INDRETNINGEN

Den stigende tilgang til de gymnasiale uddannelser gør indretningen af lokaler mere krævende. Med vores inventarløsninger søger vi at skabe de optimale rammer for fremtidens tekniske gymnasium. 

Projektorienteret undervisning øger behovet for fleksible faglokaler. Det er derfor essentielt, at lokalerne rummer aktive forsøgsområder med plads til praktiske eksperimenter samt en lærerarbejdsplads med et godt overblik.

Vi kan skræddersy hvert lokale efter jeres behov og ønsker - altid med fokus på sikkerhed og efektivitet. Fra enkeltskabe til nøglefærdige, multifunktionelle lokaler med udsugning, stinkskabe, gas, vand og el osv. Vores faglokaler overholder de gældende krav jvf. risikomomenter i undervisningen.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •