Miljø

Miljørigtig materialevalg og produktion

ST Skoleinventar viser miljøhensyn ved både mate­rialevalg og produktkonstruktion. Produkter og komponenter skal så vidt muligt være miljøtilpassede. Vi  stiller på vegne af vores kunder høje miljøkrav til vores leverandører, og målet er, at kunne tilvejebringe en fuldstændig miljøde­klaration.

I forbindelse med fremstilling af nye produkter vælger vi materialer, tilbehør og fremstillings­metoder, der ud fra et miljømæssigt synspunkt er bedst med henblik på at minimere miljøbe­lastningen.

Genanvendelse af overskudstræ

Eksempelvis fastholder vi - som de eneste i branchen - at anvende dansk producerede spånplader, hvor andelen af regenereret træ er over 70 %. Spånpladerne bliver produceret af overskudsmateriale fra de danske skove samt træ- og møbelindustrien.

Ved at anvende spånplader, som er produceret af genanvendt affaldstræ, bidrager ST Skoleinventar til at nedbringe energiforbruget og forlænge træernes livscyklus.

Miljørigtig rådgivning 

Et undervisningslokale kan i høj grad gøres mere miljøvenligt end tidligere. Indretningsløsning, teknologi, valg af materialer og alder på anlæg og udstyr kan være afgørende parametre for energiforbruget og for miljøet. Vi rådgiver dig, så du kan træffe de rigtige valg.