HTX møbler og inventar

Inspirerende inventarløsninger til tekniske gymnasier

Hvert år rummer HTX skolerne tusinder af studerende, som bliver undervist i fag som fysik, kemi, biologi og design. Det stiller store krav til kvaliteten og holdbarheden af faglokalernes inventar.

Hos ST Skoleinventar har I mulighed for at vælge den rigtige indretning blandt vores brede standardprogram eller som en specialløsning, der - på baggrund af de fysiske rammer og undervisningsforhold - er tilpasset netop jeres gymnasium. 

Download brochure om STX/HTX | Se referencer fra HTX i DK

Projektorienteret HTX undervisning kræver fleksible faglokaler

I biologi lægges der vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, og faget omfatter i dag også læren om både bioteknolologi og genteknologi. Det giver behov for andre indretninger end tidligere.  

Lokalerne skal rumme aktive forsøgsområder med plads til praktiske eksperimenter samt en lærerarbejdsplads med et godt overblik - med vores inventarløsninger søger vi at skabe de optimale rammer for fremtidens biologilokaler.

Vi kan skræddersy hvert lokale efter jeres behov og ønsker - altid med fokus på sikkerhed og efektivitet. Fra enkeltskabe til nøglefærdige, multifunktionelle lokaler med udsugning, stinkskabe, LAF-bænke, gas, vand og el osv. Vores faglokaler overholder de gældende krav jvf. risikomomenter i undervisningen.

Vi skaber rammerne for idégenerering og konceptudvikling

Kreativ udfoldelse kræver erfaring i at omsætte ønsker og krav til brugervenlige lokaler. Den erfaring har vi.

Lyse og åbne faglokaler med stor fleksibilitet fremmer den kreative indlæring. Store arbejdsborde, der kan flyttes efter behov og opgaver, giver lokalet liv. Opslagstavler og tørremuligheder skal indregnes i løsningen, så de studerendes designprojekter kan ses og opleves.

Kompetent rådgivning til HTX møbler og inventar

Med mere end 70 års erfaring kan vi rådgive og sikre jer den bedste indretningsløsning. Vores konsulenter, som består af arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og indretningskonsulenter, har hver deres kompetenceområder. Derfor kan vi yde den bedste rådgivning om den samlede indretningsløsning, som sikrer jeres undervisningslokaler holdbarhed, funktionalitet og sikkerhed.