Sporgasmåling

En sporgasmåling giver en kvalitativ klassificering af stinkskabets beskyttelsesgrad udtrykt ved en sikkerhedsfaktor. Sikkerhedsfaktoren fortæller, i hvilken koncentration brugeren af stinkskabet risikerer at indånde forureningsstoffet i korte tidsrum.

For at bevare et sikkert miljø i faglokalet, bør rutinemæssige kontroller med sporgasmålinger gennemføres i forbindelse med det årlige eftersyn. ST Skoleinventar udfører sporgasmåinger og udarbejder efterfølgende en rapport med resultaterne.

Forventet dato for sporgasmåling: 3-4 uger fra bestillingsdato.

Bemærk kørsel ej inkluderet.