Etikettesæt TROLDDAL til kemikaliedunke

(VARENUMMER: 7118007931060)

Sæt med 3 forskellige selvklæbende etiketter med tilhørende faresymboler. En samling etiketter til affaldsvogn og kemikalieaffaldsdunke inkl. rombeformede faresymboler: 3 rombeformede farepiktogramemr (ADR transport/farligt gods) 3 labels med tekst (Flydende - uorganisk - affald - basisk, Flydende - uorganisk - affald - surt, Flydende - organisk affald.) 3 gule PVC-labels til tragte (med affalds-anbefalinger)

37,78 kr. 34,00 kr.

Priserne er ekskl. moms.

Detaljer om produktet

Sættet indeholder:
Blå etiket: Flydende uorganisk affald, basisk. Faresymbol: 8 (ætsende)
Rød etiket: Flydende uorganisk affald, surt. Faresymbol: 8 (ætsende)
Gul etiket: Flydende organisk affald. Faresymbol 3 (brændbart)

Levering: 3-4 arbejdsdage.