Stinkskabsservice

ST Skoleinventar tilbyder stinkskabsservice med egne serviceteknikere. ST Skoleinventar Service kan udføre alle nødvendige tests og al relevant service. Vi tilbyder således kunderne et professionelt og engageret servicearbejde udført af uddannede, erfarne og kvalificerede servicemontører.

Regelmæssigt serviceeftersyn af stinkskabe er vigtigt for at sikre, at den krævede sikkerhedsstandard bliver overholdt med en tilfredsstillende regelmæssig drift.

Servicering af stinkskabe – En EU norm

EN-14175 normen understreger, at der skal udføres en årlig sikkerhedsgennemgang af stinkskabe og aftrækskasser. Et stinkskab bør, uanset alder, testes og efterprøves mindst én gang årligt for at sikre, at produktet rent mekanisk, funktionsmæssigt og sikkerhedsmæssigt fungerer optimalt.

Hvad skal serviceres på et stinkskab?

Service af stinkskabet kan bl.a. indeholde luftmålinger, rengøring, reparationer, retrofitting, installation, flytning og bortskaffelse. Et normalt serviceeftersyn af et stinkskab tager 1 – 2 timer afhængig af stinkskabets alder og driftsmæssige stand. Under servicebesøget dokumenteres udstyrets og inventarets driftsmæssige stand og status i en eftersynsrapport / klassificeringsrapport. Kræves eller anbefales der reparation af enheden, gør vi jer opmærksomme på dette og vi afgiver et estimat på omkostninger.

Med en serviceaftale er kunderne sikre på, at stinkskabene:

  • Overholder de lovmæssige krav – sundhed og sikkerhed i faglokalet
  • Fungerer optimalt - minimerer energiforbruget
  • Har en længere levetid – omkostningsbesparende
  • Har en brugsmæssig høj kvalitet - giver tryghed i arbejdet
  • Brugeren er optimalt beskyttet