Smart Learning Solutions

ST Skoleinventar har udviklet konceptet Smart Learning Solutions® til nyudvikling af Science lokaler i fremtidens læringsmiljøer i Europa.

Baggrunden skyldes at ST Skoleinventar fik mange henvendelser fra faglærere om at Science lokaler (fysik/kemi) historisk set de sidste 50 år ikke har udviklet sig til gavn for elever, faglærere og ejerne af lokalerne set både fra et pædagogisk, men også fra et praktisk og økonomisk synspunkt.

Historisk set er de fleste Science lokaler opbygget efter et relativt gammelt konservativt system, med fast forankrede borde, og med fast forankrede installationer på el, vand, gas og ventilation. Det betyder også at lokalerne er låst til undervisning indenfor et bestemt fagområde, og står tomt ca. 66 % af døgnets 24 timer. Dette er utidssvarende, ufleksibelt og urentabelt og dyrt at vedligeholde.

Ved at indføre Smart Learning Solutions® vil man opnå betydelig bedre pædagogisk undervisning, mulighed for Student to Student Learning, bedre pædagogisk læring, bedre udnyttelsesgrad, bedre økonomi og sidst men ikke mindst gladere elever, der giver trivsel, motivation, tværfaglige opgaver på tværs af alle aldre, uddannelse på tværs af institutioner og kontinenter.

Smart Learning Solutions® består af følgende koncepter:

  • ST SchoolWing® Connect
  • ST X Cube
  • ST Wing Buddy
  • ST GoPro kamera
  • ST Mobil unit

Dette samlet giver et science lokale der virker ved at alle installationer er samlet i loftet, hvorved lokalet efter endt fagbrug populært sagt er et ”Dance-floor” som frit kan bruges til andre fag.

Ved at udnytte ST X Cube med påmonteret ST GoPro kamera, kan der laves fjernundervisning med naboskoler, venskabsbyer, eller der kan inviteres en gæstelærer ind via skolens WiFi system, som kan kommentere og give gode råd til dagens undervisning fra forsøgsbordet.

 Syntes du også at ovennævnte er interessant? Så hør mere om Smart Learning Solutions® hos din salgskonsulent eller skriv til kdn@st-skoleinventar.dk