Biologi

PROJEKTORIENTERET UNDERVISNING KRÆVER FLEKSIBLE FAGLOKALER

I biologi lægges der vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, og faget omfatter i dag også læren om både bioteknolologi og genteknologi. Det giver behov for andre indretninger end tidligere.  

Lokalerne skal rumme aktive forsøgsområder med plads til praktiske eksperimenter samt en lærerarbejdsplads med et godt overblik - med vores inventarløsninger søger vi at skabe de optimale rammer for fremtidens biologilokaler.

Vi kan skræddersy hvert lokale efter jeres behov og ønsker - altid med fokus på sikkerhed og efektivitet. Fra enkeltskabe til nøglefærdige, multifunktionelle lokaler med udsugning, stinkskabe, LAF-bænke, gas, vand og el osv. Vores faglokaler overholder de gældende krav jvf. risikomomenter i undervisningen.