Miljø

Miljørigtigt materialevalg og produktion

ST Skoleinventar viser miljøhensyn ved mate­rialevalg og produktkonstruktion. Produkter og komponenter skal så vidt muligt være miljøtilpassede. Der stilles miljøkrav til vores leverandører og målet er at kunne tilvejebringe en fuldstændig miljøde­klaration. I forbindelse med fremstilling af nye produkter vælger vi de materialer, tilbehør og fremstillings­metoder, der ud fra et miljømæssigt synspunkt er bedst, med henblik på at minimere miljøbe­lastningen.

genanvendelse af overskudstræ

Eksempelvis fastholder vi - som de eneste i branchen - at anvende dansk producerede spånplader, hvor andelen af regenereret træ er over 70 %. Spånpladerne bliver produceret af overskudsmateriale fra de danske skove og træ- og møbelindustrien.

Ved at anvende spånplader, som er produceret af genanvendt affaldstræ, bidrager ST Skoleinventar til at nedbringe energiforbruget og forlænge træernes livscyklus.

MILJØRIGTIG RÅDGIVNING 

Et undervisningslokale kan i høj grad være mere miljøvenligt end andre. Indretningsløsning, teknologi, valg af materialer og alder på anlæg og udstyr kan være afgørende parametre til energiforbruget og for miljøet. Vi rådgiver jer, så I kan træffe de rigtige valg.

Kontakt os
Mail info@st-skoleinventar.dk
Ring +45 9737 1188
Eller udfyld felterne så
vender vi hurtigst muligt
tilbage.

Find en medarbejder
Navn
Telefonnummer
Mailadresse
Virksomhed
Kommentar